Allt du behöver veta om bygglov

05 april 2024
Veronica Urena

editorial

När du planerar att bygga nytt, bygga till eller kanske göra en större förändring på din fastighet är chansen stor att du behöver ett bygglov. Bygglovsprocessen kan upplevas komplex och tidskrävande, och därför är det viktigt att ha rätt kunskap och verktyg. Denna artikel guidar dig genom allt från vad bygglov är till hur du går tillväga för att skaffa det, samt ger tips på hur du får hjälp på vägen.

Vad är bygglov?

Bygglov är ett formellt godkännande från din kommun för att påbörja en byggnation eller renovering. Syftet med bygglovet är att säkerställa att den planerade åtgärden följer gällande byggnormer och detaljplaner för området. Om du exempelvis vill bygga en altan, sätta upp ett plank, eller göra en tillbyggnad på ditt hus, är det i många fall nödvändigt att ansöka om bygglov.

Processen för att ansöka om bygglov skiljer sig något från kommun till kommun, men generellt krävs det att man skickar in ritningar, beskrivningar och eventuella utredningar som behövs för att kommunen ska kunna ta ett beslut. Det är viktigt att känna till att även om byggnationen inte kräver bygglov, så kan andra tillstånd vara nödvändiga, såsom marklov eller rivningslov.

bygglov

När behövs bygglov?

Det är inte alltid helt solklart när ett bygglov är ett måste och när det inte är det. Generellt sett behöver du bygglov för nybyggnationer, tillbyggnader som överskrider vissa mått och för ändringar som påverkar en byggnads utseende eller användning. Men det finns undantag; vissa åtgärder som mindre uthus, friggebodar eller tillfälliga byggnader kan vara lovfria under förutsättning att de följer gällande regler.

Tänk även på att även om ett projekt inte kräver bygglov, kan det fortfarande kräva en anmälan till kommunen. I dessa fall krävs ett startbesked från kommunen innan arbetet får påbörjas. Även här skiljer sig reglerna åt mellan olika kommuner, så se till att informera dig om vad som gäller i just din kommun.

Hur ansöker man om bygglov?

Förberedelse: Börja med att ta reda på vilka regler och riktlinjer som gäller för din fastighet och det projekt du planerar. Det inkluderar att kontrollera detaljplanen för din fastighet och att ta reda på vilka handlingar som krävs för att göra en komplett bygglovsansökan.

Ritningar och handlingar: Du behöver professionella ritningar som visar dina planer. Dessa ritningar måste ofta utföras av en behörig arkitekt eller konstruktör. Handlingarna bör inkludera situationsplan, planritningar, fasadritningar och sektioner.

Ansökningsprocess: Skicka in din ansökan med alla nödvändiga handlingar till kommunen. Många kommuner erbjuder nu elektroniska tjänster för att underlätta processen.

Fler nyheter